Tel: 735 147 111 | Email: snooker@snooker.zone

Program Szkolenia Snookera na poziomie początkującym

Snooker jest bezsprzecznie jednym z najbardziej złożonych sportów na świecie. Trudności związane z nabywaniem podstawowych umiejętności technicznych i podnoszeniem skuteczności w grze, są prawdopodobnie najczęstszym powodem rezygnacji z uprawiania tego sportu. Brak odpowiedniej, dobrze usystematyzowanej wiedzy, jest niewątpliwie znacznym utrudnieniem dla początkujących, a złe nawyki, które powstają w efekcie popełnianych błędów, znacznie zmniejszają osiągane efekty.

Niniejsze opracowanie ma na celu usystematyzowanie podstawowej wiedzy, która jest istotna w początkowym etapie nauki gry w snookera. Zebrane w nim zagadnienia – aspekty techniczne oraz ćwiczenia wraz z gotowymi modelami treningu – przygotowane zostały na podstawie doświadczeń trenerów Akademii Snookera Snooker.Zone w Warszawie, zebranych podczas projektu „Kobiety Grają w Snookera”. Stanowią one solidną podstawę do wszechstronnej pracy z początkującymi zawodnikami i zawodniczkami w każdym wieku.

Podstawowe zagadnienia z zakresu techniki gry w snookera

Uchwyt

Najważniejszym elementem w uchwycie jest złapanie kija dwoma palcami- kciukiem i palecem wskazującym, tworząc tak zwane „oczko”. Podczas wykonywania strzału należy pamiętać, aby nasze oczko było cały czas dokładnie zamknięte na kiju (w żadnym momencie nie można go puścić). Reszta palców opiera się swobodnie o kij. Podczas akcji kija uchwyt cały czas pracuje i w zależności od długości odciągnięcia kija, uchwyt będzie się bardziej lub mniej otwierał. 

Mostek

Układając mostek na stole musimy pamiętać, aby położyć całą dłoń na stole. Palce powinny być szeroko rozłożone, a kciuk dociągnięty do kostki palca wskazującego. Podczas strzałów w zależności od wykonywanego zagrania regulujemy wysokość mostka, podnosząc środkową część dłoni (palce i nasada dłoni pozostają na stole). Dystans mostka od białej bili powinien wynosić między 25 a 30 cm. 

Punkty styczności ciała z kijem

Pozycja snookerzysty przewiduje 4 punkty styczności kija z ciałem: uchwyt, mostek, obojczyk (klatka piersiowa), broda. Punkty podparcia mają za zadanie stabilizować kij i pomagać w prawidłowym wyprowadzeniu go w mierzony punkt na białej bili.

Pozycja nóg (wersja praworęczna)

Stawiamy prawą nogę na linii strzału, otwierając stopę w prawą stronę względem kierunku złożenia. Lewą nogę stawiamy w rozkroku, nieco szerszym niż szerokość ramion, bliżej stołu niż prawa noga. Osoba leworęczna wykonuje ten sam zestaw czynności, analogicznie zaczynając z lewą nogą na linii strzału. 

Linia Strzału

Linia strzału to linia, po której musimy zagrać białą bilę, aby uderzyła w oczekiwane miejsce na bili zagrywanej. Jest to najważniejszy element podczas całego procesu składania się do strzału. Doskonalenie umiejętności znajdywania linii strzału jest bez wątpienia jednym z najważniejszych zadań stojących przed początkującymi zawodnikami

Jak wykorzystać linię strzału?

Przede wszystkim, na początku stajemy całym ciałem na linii strzału i staramy się ją upewnić, czy odnaleźliśmy ją prawidłowo. Warto cofnąć się od bili białej na tyle, żeby komfortowo obserwować pozycję bili białej i zagrywanej. Po upewnieniu się, że stoimy prawidłowo, a głowa obserwuje prawidłową linię, można przejść do złożenia się do strzału

Złożenie się na linii strzału

Przez cały proces składania się do strzału należy utrzymać kij i oczy dokładnie na linii strzału. Czym dokładniej to robimy, tym precyzyjniej układamy kij w oczekiwanej pozycji, a w rezultacie podnosimy swoją skuteczność.

Rotacje

W snookerze używamy 3 podstawowych rotacji: postępowej, wstecznej oraz – co szczególnie ważne – braku rotacji. Na początku naszej przygody ze snookerem uczymy się grać w środek białej bili, a uzyskanie braku rotacji jest tym, czego staramy się nauczyć jak najszybciej. Ma to szczególne znaczenie dla nauki prawidłowego pozycjonowania białej bili w zagraniach, ponieważ to właśnie w tej sytuacji najłatwiej przewidzieć zachowanie białej bili po zagraniu. 

Portale Społecznościowe